Een vzw oprichten en beheren

Een vzw oprichten en beheren

Netwerk zoeken

Bij het oprichten en beheren van een vzw komen heel wat extra administratieve taken kijken. Daarom is het aangewezen om jullie te laten ondersteunen door jullie netwerk. Ga daarom op zoek naar ouders, (oud)leiding of Chirosympathisanten die de vzw samen met de leidingsploeg mee willen beheren. Mensen die expertise of ervaring hebben met het oprichten van een vzw kunnen een zinvolle bijdrage leveren. 

Samenstelling van de vzw

Zorg voor een gezonde mix van Chiroleiding en externen. Doorgaans is er binnen een leidingsploeg te veel verloop om een gezond bestuursorgaan te vullen. Overweeg wie geschikt is om een langer engagement aan te gaan. Denk aan een VB, (oud-)leiding, ouders, enz. Zorg er wel voor dat er in de algemene vergadering een goede vertegenwoordiging is van Chiroleiding. Neem bij voorkeur in de statuten op hoeveel leiding er vertegenwoordigd is. 

Oprichten van de vzw

Voor het oprichten van een vzw moet je verschillende stappen doorlopen. De eerste en een van de belangrijkste stappen is het opmaken van de statuten. Deze statuten zullen immers bepalen op welke manier jullie de vzw gaan organiseren en welke taken ze zal uitvoeren. Op deze pagina kan je de modelstatuten die we specifiek voor Chirogroepen opmaakten terug vinden. Verder kan je op de website Scwitch een overzicht vinden van alle stappen die je moet doorlopen. Check ook deze video waarin Scwitch en Assist jullie uitleggen hoe je begint aan het oprichten van een vzw. 

 

Beheer vzw

Meer informatie over het beheren van je vzw en veelgestelde vragen kan je op de website van Scwitch terug vinden. Je kan er ook extra informatie over financiën en dergelijke terugvinden. Opgelet, jeugdwerk is voor heel wat belastingen vrijgesteld. Check op jeugdlokalen.be voor wat jullie vrijgesteld zijn

vorming aan tafel

Chiro-vzw en de verzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid

Elke Chirogroep die aangesloten is bij Chirojeugd Vlaanderen betaalt jaarlijks per lid een aansluitingsbedrag. Daarmee zijn de leden, leiding en andere vrijwilligers van de Chirogroep (de feitelijke vereniging) verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid. 

Als vzw ben je verplicht om nog een aparte verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten voor de leden en werking van de vzw (niet voor de leden van jouw Chirogroep). 

Organiseert een Chirogroep een evenement, dan zijn alle medewerkers van dat evenement verzekerd via de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid van Chirojeugd Vlaanderen.  
Organiseert de vzw een evenement, dan dekt de verzekering van de vzw de burgerlijke aansprakelijkheid van de medewerkers van dat evenement.

Spreek bij de organisatie van je evenement dus goed af wie hoofdorganisator is: de Chirogroep of de vzw. Dat kan je aangeven door het te vermelden op de affiche van je evenement en bij de contracten die je afsluit.   

Bestuurdersaansprakelijkheid

De vzw is aansprakelijk voor burgerlijke schade en niet de leden zelf. Dat is een groot voordeel. Toch kan je als bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor sommige fouten. Hiervoor kan je een verzekering nemen voor bestuurdersaansprakelijkheid, deze is niet verplicht. Let op! Deze polis dekt zeker ook niet alle fouten (zoals strafrechtelijke fouten).

Objectieve aansprakelijkheid

Ben je als vzw in het bezit van lokalen? Dan is het vooral als je gaat verhuren aanbevolen om een verzekering te nemen voor objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffingen. Die polis dekt jouw aansprakelijkheid ten opzichte van jouw bezoekers. Er bestaat over de verplichting bij jeugdlokalen twijfel, daarom raadt het CJT aan om ze wel te nemen.

Verzekering tegen brand en bij evenementen

Als eigenaar van een gebouw moet je een brandverzekering afsluiten. Ben je als vzw dus eigenaar van een gebouw, dan sluit je in naam van de vzw een brandverzekering af. 

Er bestaan verschillende extra verzekeringen die je kan afsluiten voor de organisatie van je evenement, zoals een allriskverzekering of een verzekering voor objectieve aansprakelijkheid. 

Ga als vzw zeker na welke verzekeringen interessant zijn om af te sluiten. Scwitch biedt daarnaast ook enkele interessante verzekeringen aan voor vzw. Je vindt alle informatie op deze webpagina