FAQ verzekeringen

FAQ verzekeringen

 • Vraag: Hoe geef je een ongeval aan? 
  • Onmiddellijk
   • Je laat door de dokter het geneeskundig getuigschrift invullen. Scan het in.
   • Zijn het de ouders die naar de dokter gaan? Geef hen het medisch getuigschrift mee en zorg dat ze het achteraf teruggeven aan jou. 
  • Later (zo snel als mogelijk)
   Je mag de aangiftes bijvoorbeeld na het weekend doen, of na het bivak.
   • Log in via GAP, het Groepsadministratieportaal
   • Ga naar "Verzekering"
   • Volg alle stappen in de ongevalaangifte
   • Upload de scan van het medisch getuigschrift. Geen scan? Stuur het dan op.
   • Geef alle gegevens in (contactgegevens, rekeningnummer, enz)
  • En dan?
   • Je krijgt een e-mail van de verzekeraar over het dossier.
   • Via GAP kun je nu op elk moment bekijken hoever het dossier staat. Is het geld al gestort? Ontbreken er nog documenten? Je ziet het daar en kunt ouders gemakkelijk op de hoogte houden. 

 • Vraag: Heeft de Chiro ook een brandverzekering voor de lokalen? 
  • Ja, via de brandpolis bij AG insurance,polisnummer 50.185.852. Een groep is niet automatisch aangesloten voor deze verzekering. Als je deze verzekering neemt, wordt de brandpolis elk jaar automatisch verlengd. Het is dus niet nodig om dit elk jaar opnieuw aan te vragen. Deze verzekering verzekert ook je eigen tenten, ook als je ze uitleent.
  •  
 • Je gaat op dropping of op kamp naar bv. Nederland. Is er  toelating van de ouders nodig? Zijn er nog regels bv i.v.m. begeleiding of leeftijd? Mogen deelnemers liften
  • Voor deelname aan kamp of dropping als activiteit van de jeugdbeweging is in principe geen toestemming van de ouders nodig aangezien dit kadert binnen de werking. Voor activiteiten in het buitenland heb je in principe wel toestemming van de ouders nodig.
  • Op verzekeringsgebied zijn er geen regels over droppings, begeleiding of liften. Tips en richtlijnen vind je wel in de veiligheidsfiches.
 • Wordt materiële schade nooit terugbetaald of zijn hier uitzonderingen op? Bijv. een laptop waar drank over is gemorst, een auto die beschadigd is door een tentstok, …
  Via de standaard Chiroverzekering: nee. Maar...
  • Materiële schade wordt vergoed als je een extra polis ‘alle risico’s’ hebt afgesloten (rechtstreeks bij verzekeraar) voor dat specifiek materiaal (al dan niet een tijdelijke polis), of als er een waarborg ‘omnium’ of ‘beperkte omnium’ is voor het voertuig.
  • Anderzijds kun je de materiële schade terugvorderen van de persoon die de schade veroorzaakt heeft, via zijn of haar familiale verzekering (rekening houdend met het feit dat er dan een vrijstelling wordt toegepast.). Als de “dader” geen familiale polis heeft, komt de Chiroverzekering tussen (bij leden of tijdelijke vrijwilligers) met dezelfde vrijstelling.
 • Na het kamp ontvangen leidingsploegen soms aanmaningen tot betaling van aangerichte schade (bv. vertrappelde maïs bij een boer, raam kapot of schade aan auto’s op de plaats waar de Chiro met een bal gespeeld heeft). Wat moet de leiding doen in zo’n geval?
  • Als er werkelijk schade is aangericht, moet je die vergoeden. Uiteraard zijn de omstandigheden waarin die schade is ontstaan belangrijk voor de verdere afhandeling. Alle mogelijke schade kan niet zomaar als ‘toezichtsfout’ worden aanzien.
  • Als de schade accidenteel of tijdens een spel is ontstaan, kan de waarborg burgerlijke aansprakelijkheid worden ingeroepen.
  • Als de schade moedwillig is toegebracht, dan moeten de veroorzakers hiervan persoonlijk de schade vergoeden.
  • Je doet best met een uitgebreid verslag en een bestek aangifte van de schade aangifte bij IC Verzekeringen. Daarin geef je een weergave van de feiten, zonder op te nemen wie de schuld draagt. Zorg eventueel voor foto’s van de schade.
 • Een speelclubber rijdt tegen een stilstaande auto.
  Het kind heeft geen lichamelijke schade en er is ook niets aan de fiets. Er is wel een autospiegel kapot en een kras van de trapper in de carrosserie van de auto. Ze weten niet van wie de auto is en steken een briefje onder de voorruit. De eigenaar belt niet maar na een tijdje stuurt hij wel een factuur. Naar wie moet die factuur?
  • De eigenaar van de auto moet in principe aangifte doen bij zijn of haar eigen autoverzekering. Die zal de Chirogroep in gebreke stellen voor de geleden schade en ook voor een becijferd bestek zorgen. Het dossier wordt vervolgens tussen de beide verzekeraars geregeld, de groep zal het forfait moeten betalen.  Het kan nooit kwaad als je daarbij foto’s van de kapotte spiegel en de kras hebt.
  • In dit geval is er geen enkele controle op de schade die op de factuur vermeld wordt. Het is niet de bedoeling dat je de factuur zomaar betaalt.
 • Oud-leiding komt op bivak helpen als verrassing.  
  Jos stelt voor om mee te helpen met het afbreken van de tenten. Ze laden alles in de bestelwagen van iemand van de Chiro. Jos  verplaatst de bestelwagen naar de andere tent om die ook op te laden maar rijdt ermee tegen de afsluiting. Wie betaalt de schade aan de wagen en aan de afsluiting van de kampeigenaar?
  • De schade aan de afsluiting wordt vergoed door de autoverzekering (verhoging van bonus malus), de schade aan de wagen zal ten laste zijn van Jos als er geen omnium is. Deze schade wordt in principe door geen andere polis gewaarborgd.
 • Tijdens de Startmiddag van een Chirogroep sneuvelt een tuinstoel bij de buren en niemand van de leiding heeft gezien wie dit gedaan heeft.
  De kinderen zeggen allemaal dat “die” het gedaan heeft maar dat zijn allemaal verschillende personen …. Wie moet zijn familiale verzekering aanspreken?
  • Schade aan derden zonder aanwijsbare dader zal door de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkeheid van de Chiroverzekering  ten laste genomen worden.  De tegenpartij zal hierdoor vergoed worden.
 • Een kind van 12 geraakt zijn bril kwijt tijdens een nachtspel in het bos. De ouders lieten al vaak horen dat het zo’n dure glazen zijn en de bril is al eens gesneuveld op school.  Wie betaalt dit? Kan je je hiervoor verzekeren?
  • Het louter kwijtspelen van een bril in nooit verzekerd. De ouders kunnen vooraf laten weten dat het een dure bril is, maar zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten. Je laat aan ouders weten dat hun kinderen best speelkleren aandoen en best geen te dure bril dragen.
 • Moeten we tijdelijke vrijwilligers nog verzekeren?  Vb. oud-leiding die een spel mee komt begeleiden, deelnemers aan een voetbaltornooi,  …
  Er is een belangrijk onderscheid tussen ‘vrijwilligers’ en ‘deelnemers’.
  • Deelnemers:  Sinds 15.11.2012 zijn alle ‘deelnemers’ aan activiteiten van Chiro verzekerd zonder dat er hiervoor een melding dient te gebeuren en zonder een bijpremie.  
  • Sinds 1.1.2016 moeten Vrijwilligers of vrijwillige helpers geen afzonderlijke verzekering nemen voor hun lichamelijke ongevallen.
 • Verzekering van security (bij de organisatie van een fuif in een tent): moet dit Chiro-leiding zijn of mogen dit buitenstaanders, sympathisanten zijn? Hoe moet je deze security verzekeren?
  • Security kan gebeuren door ieder persoon die hiervoor wordt gevraagd, je kan die verzekeren als vrijwilliger behalve als die personen hiervoor worden vergoed. Dan is de verplichting tot het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering van toepassing.
 • Onze tito’s krijgen de kans om een avonturenparcours te doen. Zijn wij verzekerd?
  • In principe zijn alle activiteiten behalve de beschreven ‘gevaarlijke sporten’ gewaarborgd zonder meerpremie. Maar bij activiteiten op meer dan 10meter van de grond neem je best ook deze uitbreiding.
 • Wat is de verzekering voor carwash?
 • Stel dat een groep zich met een huurauto verplaatst in het buitenland, wat gebeurt er dan als de chauffeur (leid(st)er) een ongeval heeft?
  • Een meerderjarige leider met rijbewijs kan een auto huren en de leden hierin vervoeren, de leden zijn verzekerd als inzittende (BA auto - zwakke weggebruiker) en als lid binnen de Chiropolis.  De leider is ook verzekerd binnen de Chiropolis voor lichamelijk letsels. De verzekering BA van de huurauto komt tussen voor de schade aan derden. Belangrijk:  lees altijd heel goed het huurcontract. Vrijstelling in omnium en vrijstelling in ba komt dikwijls voor bij kleinere verhuurbedrijven.
 • Ouders brengen kinderen mee weg naar het zwembad. Kunnen die ouders zich extra verzekeren? 
  • De ouders zijn als vrijwilliger verzekerd volgens de standaard Chiropolis.
 • Ouders  brengen de leden naar het zwembad. Stel dat er een ongeval is met lichamelijke schade bij één van de kinderen?
  • De leden zijn  verzekerd binnen de Chiropolis voor lichamelijk letsels.
 • Als een leidster met haar eigen auto naar de Chiro komt en onderweg een ongeval heeft, is dat dan verzekerd via de Chiro?
  • De leidster is verzekerd op weg van en naar de Chiro voor lichamelijke letsels, de Burgerlijke Aansprakelijkheid valt onder de eigen familiale verzekering.
  • De schade aan haar eigen voertuig is enkel verzekerd als ze een omniumverzekering heeft, de schade aan de tegenpartij wordt vergoed door haar eigen autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid).
 • Als wij tijdens een papierslag met een camionette iets voor hebben (een Chiroactiviteit maar niet op zondag), betalen we dat dan zelf of via de Chiro?
  • De schade aan de camionette moet je zelf vergoeden behalve als er een omniumverzekering is. De schade aan een tegenpartij wordt vergoed door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van de camionette.  Chiroactiviteiten zijn niet noodzakelijk op zondag, en je bent ook verzekerd als je geen Chirokleren draagt.
 • Er wordt een nieuw Chirolid aangesloten en de ouders vertellen op huisbezoek dat hun kind  Sara een zware allergie heeft (pindanoten).
  Ze moet haar EpiPen altijd bij zich hebben. Moet de leiding een extra verzekering nemen? Stel dat het kind EpiPen verliest onderweg (kamp) of dit vergeten is in de tent?
  • Aangezien de ouders duidelijk hebben aangegeven dat er een allergie is en wat er moet gebeuren, moet de leiding erop toezien dat ze altijd de nodige voorzorgen nemen en dat ze eventuele moeilijkheden zoals hierboven vermeld te allen tijde kunnen vermijden. Als het misloopt, kunnen zij aansprakelijk gesteld worden. Voor de leiding is dat dan een toezichtsfout, waarvoor ze ten volle verzekerd zijn.
 • Moeten we elke Chiroactiviteit aanwezigheidslijsten bijhouden? 
  • Het bijhouden van aanwezigheidslijsten is zeer zeker nuttig voor je Chirowerking, maar voor de verzekering is dit niet nodig.
 • Naar ’t schijnt zijn onze leden enkel maar verzekerd als ze minstens 10 cm van de grond slapen. En de jongste leden (min 12) zouden voor de verzekering binnen moeten slapen. Klopt dat? 
  • Nee.  Dat zijn verzinsels. In tenten slapen is een normaal onderdeel van een jeugdbewegingsactiviteit.

 Terug naar boven