Brandveiligheid

Brandveiligheid

Wie bepaalt de regels i.v.m. brandveiligheid van een jeugdlokaal?

Afhankelijk van het statuut van het lokaal is het de gemeenteraad (gewone jeugdlokalen) of het Vlaams Parlement (jeugdverblijfscentra) die de regels voor brandveiligheid vastleggen. De burgemeester (en dus de plaatselijke brandweer) is belast met de controle op dat reglement. Als er geen gemeentelijk brandveiligheidsreglement bestaat, zal de brandweer zelf een checklist samenstellen met punten die gecontroleerd worden. Lees daarover meer in het brandveiligheidspakket van het verzameld jeugdwerk.

Waar moet een jeugdlokaal minstens aan voldoen?

Gezien brandveiligheid een bevoegdheid is van de gemeente is dat moeilijk te bepalen. Elke gemeente kan een eigen reglement opmaken. Toch zijn er volgens ons heel wat gelijkenissen. Zo komen de volgende punten bijna altijd naar voren:

  • De elektrische installatie wordt regelmatig gecontroleerd door een erkend controleur.
  • Er moeten pictogrammen aanwezig zijn.
  • Er is minstens 1 brandblusser in elk lokaal.
  • Er gebeurt een jaarlijkse controle op de brandblussers.
  • De gebouwen zijn gemakkelijk bereikbaar voor brandweerwagens.
  • Iedereen weet de gaskraan of de stookoliekraan staan en hoe ze die moeten afsluiten.
  • In elk lokaal is er een goed werkende rookdetector aanwezig.
  • Er zijn voldoende vluchtwegen en die zijn ook aangeduid.
  • Er is noodverlichting aanwezig of ten minste een aantal opgeladen zaklampen die iedereen weet liggen of die goed zichtbaar aan de muur hangen

Er is nog veel meer belangrijke informatie om jullie lokaal brandveilig te maken.