Verzekering voor je evenement

Verzekering voor je evenement

Zijn helpers automatisch verzekerd?

Chiroleiding en vrijwillige medewerkers die helpen op een fuif georganiseerd door een Chirogroep zijn verzekerd via de polis van Chirojeugd Vlaanderen.

Voor vrijwillige medewerkers moet je geen afzonderlijke verzekering afsluiten. Die mensen vallen onder de standaardverzekering van de Chiro. Ze zijn dus verzekerd tegen ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, dood en invaliditeit en loonverlies.

Opgelet! Als de vzw van jullie Chirogroep een evenement organiseert, dan moeten jullie een extra verzekering afsluiten voor vrijwillige medewerkers.
Het is namelijk zo dat Chirojeugd-Vlaanderen vzw geen andere vzw’s maar enkel feitelijke verenigingen kan verzekeren. Als jullie leidingsploeg dus gaat helpen op het eetfestijn van jullie vzw, dan zijn ze niet verzekerd door de polis van de Chiro. Dat is een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden. In dit geval neem je dus een extra verzekering voor jullie vrijwilligers, ofwel organiseren jullie het eetfestijn in naam van de feitelijke vereniging.

Is ons materiaal verzekerd?

Voor groot materiaal kun je een all-riskverzekering afsluiten bij een makelaar, bijvoorbeeld bij IC Verzekeringen of Ethias Verzekeringen. Je mailt hen daarvoor vooraf met de volgende informatie:

  • De beschrijving van het materiaal
  • De nieuwwaarde
  • Het merk
  • Het bouwjaar

Het is mogelijk dat bepaalde uitleendiensten vragen om een bepaalde verzekering af te sluiten voor je materiaal kunt ontlenen.

Moeten we ook een verzekering voor objectieve aansprakelijkheid nemen?

Zo'n verzekering kun je afsluiten om bepaalde letsels bij de bezoekers te dekken. Vraag dat eerst na bij de eigenaar van de zaal, misschien heeft hij of zij dat al. In Chirolokalen en jeugdhuizen moet dat niet. Voor een feesttent kun je zo'n verzekering het beste wél nemen.

Denk ook aan je brandverzekering

Ga na of de eigenaar van de zaal al een volledige brandverzekering genomen heeft of dat jullie er ook een moeten nemen.