Dagklapper

Dagklapper

Dagklapper

We hebben bij de Afdeling Jeugd van de overheid de goedkeuring gekregen om de drie vormingstrajecten te organiseren. Hieronder geven we snel de algemene punten die je zeker moet onthouden:

  • De trajecten moeten 50 vormingsuren bevatten
  • Aan de overheid gaven we een overzicht van de verschillende blokken. Hier staat duidelijk aan welke competenties er tijdens de blokken gewerkt wordt
  • Je mag per dag maximaal 10 uur vorming geven en je moet voldoende pauzes inlassen. 
  • We maakten met de Chirohuizen enkele afspraken over de duur en de prijs van de cursussen. 
  • De dagklappers voor de verschillende formules die we hier voorstellen voldoen aan al deze eisen.

Zelf in te vullen uren: 

ANIMATOR 

In de 6-daagse formule hebben we een aantal uren “leeg” gelaten. Deze uren tellen niet mee als vormingsuren. Wat maakt dat je met je cursusploeg volledig zelf kan kiezen hoe je deze uren invult. Een graaf massaspel, een epische zangstonde, een beklijvend bezinningsmoment? Het kan én mag allemaal! En er zijn nog altijd de lavers, themamomenten, tafelmomenten, wekmomenten, enz. waar jullie je volledig in kunnen laten gaan!

HOOFDANIMATOR

Binnen het hoofdanimatortraject is er bijna nergens ruimte om zelf nog blokken in te vullen. Deze weekends liggen helemaal vast. 

INSTRUCTEUR

Ook hier is er geen marge voor nieuwe, eigen blokken. Je zal de voorgemaakt dagklapper moeten volgen om aan voldoende uren vorming en de juiste competenties te komen. Blokken zoals ‘onthaal’, ‘kennismaking’, ‘avondactiviteit’ en ‘evaluatie’ moeten aan bepaalde competenties voldoen, maar kunnen naar wens van de begeleiding ingevuld worden. 

Wij willen onze dagklapper aanpassen

Wil je om de een of andere reden de dagklapper toch nog aanpassen? Dan zeggen we daar niet op voorhand “nee” tegen. Het is wel belangrijk dat de dagklapper tot in de details in orde is! Daarom willen we de vragen of voorstellen samen met jou bekijken. Neem daarom contact op met vorming@chiro.be en we bekijken samen wat mogelijk is. Doe dit op tijd, minstens 1 maand voor de cursus.

Wat als je de start- en einduren van de cursus wilt aanpassen?

Dit heeft misschien meer gevolgen (en beperkingen) dan je denkt. De cursusprijzen zijn berekend op de huidige uren. Komt er een maaltijd bij, dan zal jullie cursusprijs omhoog gaan. De huizen zijn geboekt op basis van deze uren, vroeger komen of langer blijven is bespreekbaar maar zal in sommige gevallen niet gaan. We moeten ook doorgeven aan de overheid wanneer de cursus plaats vindt. Hiermee schuiven zal dus zeker niet vanzelfsprekend zijn en doen we liever niet. 

Moesten jullie toch een grondige reden hebben om een aanpassing te vragen, neem dan contact op met vorming@chiro.be en bekijken we samen wat mogelijk is. Doe dit ruim op tijd!

Wij willen de methodiek van de blokken aanpassen

Dat kan zeker! We willen jullie absoluut niet verplichten de blokken uit de begeleidingsbundel klakkeloos over te nemen. Je moet er voor zorgen dat je aan de juiste doelstellingen en competenties blijft werken en je mag de naam van de blok niet veranderen. Om dit mee in het oog te kunnen houden, vragen we je je aangepaste blok te bezorgen aan vorming@chiro.be

Voor de blok “Onthaal & kennismaking” en “Thema” scheppen we enkel het kader. Ze tellen wel mee als officiële vormingsuren. Voor deze blokken staan er in de begeleidingsbundel doelstellingen, competenties en een leidraad. Daarna is het aan de cursusploegen. Dit vanuit de redenering dat je met deze blokken echt een eigen touch aan de cursus geeft en het niet veel zin heeft daar een algemene  blok voor te voorzien.
In de 6-daagse formule van animator zijn er ook twee andere momenten (de donkergroene in de dagklapper) die niet mee tellen als vormingsuren. Wat je hier mee doet laten we helemaal aan jullie over!

En weet dat als je iets aanpast, je dit ook zal moeten kunnen verantwoorden als er controle vanuit de Afdeling komt. Denk er dus goed over na!

Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!