Vorming geven - Reflectiemoment organiseren

Vorming geven - Reflectiemoment organiseren

Hoe pak je de organisatie aan? Aan welke voorwaarden moet de begeleiding voldoen? Welke methodieken kunnen we gebruiken?

Organisatie

Dit reflectiemoment is niet bedoeld als beoordelingsmoment, waarbij anderen een oordeel vellen over de mate waarin je al over de bedoelde competenties beschikt. De enige beoordeling gebeurt door de deelnemers zelf, over zichzelf. Het doel is om te werken aan competenties, niet om ze af te vinken. Het inschalen van de verschillende vaardigheden en competenties is een startpunt om te reflecteren over gezette stappen tijdens de stage, en om een actieplan voor de toekomst op te maken. Het is aan de begeleiding om die stappen te ondersteunen.

De sfeer van dit moment is heel belangrijk! Maak werk van een goede kennismaking. Dat zorgt voor een veilige, sfeervolle omgeving, waarin deelnemers zich kunnen en durven bloot te geven. Wijs hen op de discretie van dit moment, en vraag dat alles binnen deze muren blijft. Ze kiezen ook zelf hoeveel ze precies vertellen aan de anderen. Het meeste gebeurt individueel of per twee.

Noodzakelijke elementen voor een goed reflectiemoment zijn:

 • Een warm gevoel en een veilige sfeer om in te werken
 • Terugblikken op je traject
 • Een beeld geven van waar je nu staat
 • Actie: welke stappen ga je nog zetten?
 • Goesting krijgen en goesting geven

Tijdens een reflectiemoment staan deze vragen centraal:

 • Waar sta ik vandaag?
 • Hoe ben ik hier geraakt?
 • Waar wil ik naartoe?
 • Wat kan ik hieruit leren, of hoe kan ik ermee verder?

Wat neem je mee? Je trajectboekje!

Tijdens het reflectiemoment blikken we terug op hoe de stage verlopen is. Het trajectboekje kan daarbij een kader bieden. Uiteindelijk stel je een actieplan op. Hierbij is het cruciaal dat de deelnemers zelf de teugels in handen hebben en zelf de aandachtspunten en vaardigheden kiezen waaraan ze willen werken
Wat moet je op voorhand doen?

 • Zorgen voor begeleiding van verschillende cursustrajecten.
  • Bij voorkeur effectief begeleiding die de bijbehorende cursus gegeven heeft. De begeleiding van het HA-traject sluit aan bij een passend reflectiemoment, dus kunnen ze zeker gecontacteerd worden.
  • Het is het beste als de begeleiding het desbetreffende attest al zelf behaald heeft. 
 • Praktische organisatie
  • Zorg voor een locatie met voldoende ruimtes voor elk groepje (zie verder: aantal personen).
  • Voorzie internet en een printer om de attesten meteen af te drukken (onder voorbehoud). Anders worden ze achteraf opgestuurd.
  • De data worden bepaald op de nationale Planning.
  • Denk bij het kiezen van een tijdstip aan je doelpubliek: geen zondagnamiddag, niet om 8 uur 's morgens. Houd er ook rekening mee dat een geldig reflectiemoment vier uur duurt.
  • Onthaalmoment: voorzie zelf een tof onthaalmoment om een toffe sfeer te creëren met wie aankomt (meer uitleg: zie verder bij blokken).
  • Voorzie het materiaal voor tijdens de blokken.
 • Uitnodigingen
  • Zorg dat iedereen zijn of haar trajectboekje bij zich heeft!
  • Controleer dat de datum van je reflectiemoment in de inschrijvingsmodule van de cursus staat, of apart, en zo deelnemers kunnen inschrijven voor het reflectiemoment. Deelnemerslijsten kun je opvragen via vorming@chiro.be.
 • Zorg dat de begeleiding weet wat er verwacht wordt:
  • De competentieprofielen kennen
  • De cursusinhoud kennen (hier kan af en toe naar verwezen worden)
  • Voor zichzelf gereflecteerd hebben over de verschillende competenties voor een specifiek profiel, en hier concrete voorbeelden voor bedacht hebben uit de eigen carrière

Begeleiding reflectiemoment

Als trekker van een reflectiemoment moet je ook voldoen aan de voorwaarden voor dat traject. Voor de begeleiding gelden dezelfde voorwaarden als begeleiders van de cursus. Deze voorwaarden vind je hier
Bij voorkeur zijn de cursustrekkers en begeleiders mensen die ook het cursusgedeelte begeleidden. Per groepje van acht tot twaalf deelnemers zijn er twee begeleiders. In een groepje zitten deelnemers die hetzelfde traject volgen. Bij een kleinere groep is er meer tijd om individueel te werken.

Enkele tips om je begeleiding samen te stellen:

 • Bij voorkeur effectief begeleiding die de bijbehorende cursus gegeven heeft. De begeleiding van het HA-traject sluit aan bij een passend reflectiemoment, dus kunnen zeker gecontacteerd worden.
 • We raden aan dat de begeleiding het desbetreffende attest van het reflectiemoment zelf behaald of begeleid heeft.

Begeleidingsbundel reflectiemoment

Deze bundel is ter ondersteuning voor de begeleiding van het reflectiemoment. Het is belangrijk dat er vanuit verbonden of regio's duidelijke afspraken gemaakt worden over de taakverdeling. Dit mag bij de planning, in het begin van het Chirojaar, niet uit het oog verloren worden.

De aanpak die in deze bundel beschreven staat, is bruikbaar voor de verschillende trajecten die we in de Chiro geattesteerd aanbieden (namelijk A, HA en I).

Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!