Visie achter het jaarthema

Visie achter het jaarthema

Ça va?!

Met een ? want we willen dat we aan elkaar écht vragen hoe het gaat.
Met een ! want we willen graag dat iedereen kan uitkomen voor hun gevoel. 

Druk, druk, druk: elke dag naar school, huiswerk maken, goeie punten halen op toetsen en examens, uitblinken op de muziekschool, scoren met de voetbalploeg, de hipste kleren uitzoeken, blijk geven van een spetterend leven op je Facebook-, Instagram- en Snapchatprofiel, oma toch regelmatig eens bezoeken, afspreken met vrienden en, oh ja, dan op zondag ook nog eens naar de Chiro gaan voor de leukste namiddag van de week. Anno 2017 ligt er veel druk op de schouders van onze kinderen en jongeren. 
Uit onderzoek van de Vlaamse Jeugdraad  blijkt dat twee op de drie jongeren zich vaak gelukkig en tevreden voelen. Dat cijfer heeft als keerzijde dat een derde van de jongeren zich vaak droevig, bedrukt of ongerust voelt. Het onderzoek wijst ook uit dat 60% van de jongeren het gevoel heeft niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Meer dan een op de drie jongeren voelt zich psychisch zo slecht dat het hun functioneren belemmert. Een positieve noot hierbij is dat meer dan 80% van de jongeren aangeeft dat afspreken met vrienden hen het meeste energie geeft, en twee op de drie jongeren vindt dat hun vrienden hen echt begrijpen. 
De laatste jaren komen vragen over psychisch welzijn van kinderen en jongeren vaker en vaker tot bij ons. Hoog tijd om een jaar lang dit thema extra onder de aandacht te brengen, onze expertise aan te vullen en een sterke boodschap uit te dragen naar de buitenwereld. Want jongeren, die moeten zorgeloos jong kunnen zijn! 

Hé, het is oké …

… om te voelen wat je voelt. Stress, verdriet, teleurstelling en angst zijn even normale onderdelen van het leven als plezier, blijdschap en trots. We ‘sharen’ allemaal gretig de momenten waarop we ons super voelen via ons Instagramverhaal; onze dipjes lijken ons minder de moeite waard om (digitaal) te delen. Met het jaarthema ‘Ça va?!’ roepen we op om er óók voor uit te komen wanneer het eens minder goed met je gaat. We willen het taboe rond – klein en groot – psychisch onwelzijn doorbreken. Zo bouwen we aan een cultuur waar ieder individu eerlijk mag vertellen hoe hij of zij zich echt voelt, als een eerste stap naar er écht zijn voor elkaar. 

Wees niet bang en durf erover te praten

Wanneer we elkaar vertellen hoe het nu eigenlijk echt met ons gaat, is het ook belangrijk dat we tijd maken voor elkaars verhaal. In de Chiro spelen we samen en bouwen we zo aan een warme groepssfeer waar iedereen open mag vertellen wat hij of zij voelt en iedereen zichzelf mag zijn. We zijn er voor elkaar als het even wat minder gaat en we hebben respect voor elkaars kwetsbaarheid. Een knuffel en een luisterend oor kunnen wonderen doen! ‘Ça va?!’ wil een bewustzijn creëren rond zorg dragen voor elkaar. De Chiro is er voor plezier, mopjes en straffe verhalen, maar ook voor een serieus gesprek. Natuurlijk blijven onze leiding jonge vrijwilligers en geen psychologen en hulpverleners. We willen hen wel handvaten aanreiken om door spel openheid te creëren en het gesprek aan te gaan met kinderen en jongeren over hun twijfels en zorgen, zonder dat zij daarom hun problemen moeten oplossen. 

De Chiro als tegengif

De druk op jongeren is torenhoog. Zowel binnen als buiten de schoolcontext moeten ze presteren en uitblinken. De Chiro is het laatste stukje jongerendomein waar er even niets moet. We spelen om het spel, we knutselen voor de expressie en we chillen samen om het hardst. Met dit jaarthema dagen we leiding uit om nog meer ruimte te maken voor niet-competitieve activiteiten, waarin ze álle leden aanspreken op hun talenten en de groep een grote meerwaarde heeft. Ook de leiding zelf willen we uitnodigen om soms wat druk van de ketel te laten in hun strakke planning en organisatie, en om genoeg te genieten van hun leiding-zijn. Zo wordt de Chiro voor leden en leiding een warme omgeving waar beleven centraal staat en tegelijk een veilig rustpunt in de ratrace van het dagelijkse leven. Want spelen kan ervoor zorgen dat je even alles om je heen vergeet.