Veilig verkeer en goed openbaar vervoer? Yes, we can!

Veilig verkeer en goed openbaar vervoer? Yes, we can!

Als Chiroleid(st)er vind ook jij het belangrijk dat jouw leden veilig thuis geraken na een Chironamiddag of uitstap.  Als Chirogroep ben je vaak afhankelijk van het openbaar vervoer of verplaatsen jullie zich ook vaak te voet of met de fiets. Alleen is er nog heel wat verbetering mogelijk. Vind jij dit ook belangrijk? Ijver hier dan ook voor in jouw gemeente!

Streef mee naar betere verkeersveiligheid


Chiromeisjes die fietsen
 

Waarschijnlijk gaat ook jullie Chirogroep regelmatig te voet of met de fiets op stap. En misschien hebben jullie ook al op de onveiligheid van sommige wegen en oversteekplaatsen ervaren.  Daarom willen we meer aandacht voor veilige fietspaden, voetpaden, oversteekplaatsen, enz.  Want enkel op die manier kunnen ook jullie met een gerust hart op stap gaan.

Roep mee op voor... 
  • Veilige oversteekplaatsen en fiets -en voetpaden
  • Veilige kruispunten waar geen onduidelijkheden over voorrang zijn

Ijver voor goed openbaar vervoer


Leiding van Chiro in de trein

Kinderen en jongeren, maar ook jullie horen bij de meest intensieve gebruikers van het openbaar vervoer.  Als Chirogroep gebruik je wel regelmatig de bus of de trein om milieuvriendelijk en betaalbaar in grote groep op kamp te gaan.  Door onregelmatige rijtijden en de bereikbaarheid van sommige kampplaatsen is dat vaak heel omslachtig en moeilijk te organiseren.  Laat dus ook jullie mening horen in de organisatie van openbaar vervoer in jullie gemeente en vraag om jullie te betrekken.

Roep mee op voor... 
  • Meer mogelijkheden om kampplaatsen op bepaalde plekken in Vlaanderen beter te bereiken.
  • Investeringen in openbaar vervoer om goedkoper de trein of bus in groep te kunnen nemen
  • Het vereenvoudigen van procedures om in groep te reizen.