Fietsen in groep

Fietsen in groep

Richtlijnen

 • Iedereen draagt een fluovest.
 • Iedereen draagt best een fietshelm.
 • Grote groep? Splits dan op in kleinere groepen van max 20 personen.
 • Zorg dat je leden genoeg afstand houden van elkaar, maar vermijd een versnipperde groep.
 • Hou geen sprintjes of wedstrijden op wegen waar ook auto's rijden.
 • Laat nooit iemand alleen fietsen.
 • Vanaf rakwi's kan je met de groep op fietstocht.

Oversteken

 • Waar veilig oversteken?
  • Bewaakte oversteekplaatsen: zebrapad met verkeerslichten of bevoegde persoon.
  • Zebrapad zonder verkeerslichten
   • Enkel te voet heb je voorrang op een zebrapad. Afstappen dus!
  • Plaatsen waar waar je goed gezien kunt worden én zelf het verkeer goed ziet.
  •  NIET :
   • Tussen geparkeerde auto’s
   • In de bocht van een weg
   • Op de top van een helling
   • Onder een brug
 • Hoe veilig oversteken?
  • 1 leid(st)er staat op de plaats waar het oversteken begint.
  • 2 leid(st)ers staan in het midden van de baan, aan weerskanten van de overstekende groep en houden oogcontact met de automobilisten.
  • 1 leid(st)er staat aan de overkant van de weg om de leden bij elkaar te houden.

Wetgeving

 •  Als leid(st)er wordt je verwacht te weten wat de rechten en plichten van een groep zijn. Je beschikt over de nodige veiligheidsuitrusting (bv. verlichting en het bordje om aanwijzingen te geven).
 • Op kruispunten zonder verkeerslichten mag de leider het verkeer stilleggen met een schijf waarop het verkeersbord C3 is afgebeeld.
 • Waar rij je? Op het fietspad, als dat er is. Anders: op de rijbaan aan de rechterkant.
 • Verander je van richting? Steek je arm uit (als je daarmee je evenwicht niet verliest).
 • Slechte zichtbaarheid? Fietslichten aan!
 • Elke fiets heeft een bel, remmen, lichten (wit vooraan, rood achteraan) en reflectoren.
 • Op een fietsoversteekplaats heb je niet automatisch voorrang op auto’s.
 • Enkel te voet heb je voorrang op een zebrapad. Afstappen dus!
 • Vanaf 15 fietsers ben je een groep. Je mag daarbij volgende zaken:
  • Gebruik van de fietspaden is niet verplicht (maar wel aangeraden).
  • Met twee naast elkaar rijden op de rijbaan mag altijd, op voorwaarde dat je gegroepeerd blijft
  • Op een rijbaan zonder rijstroken mag je niet meer dan de breedte van één rijstrook innemen (ongeveer 3 meter), en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan;
  • Op een rijbaan met rijstroken mag je alleen de rechter rijstrook gebruiken.
  • 2 wegkapiteins zijn toegelaten.
  • 1 of 2 begeleidende auto’s zijn toegelaten.
 • Van 51 tot 150 fietsers gelden strengere verplichtingen. Scan de QR-code voor meer info.
  • Minstens 2 wegkapiteins verplicht.
  • 2 begeleidende auto’s verplicht.
  • De wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en om de linkerarm een band dragen met de nationale driekleur en het woord “wegkapitein”.
  • Op kruispunten zonder verkeerslichten kunnen zij het verkeer stilleggen door middel van een schijf met de afbeelding van het verkeersbord C3, en aanwijzingen geven aan de andere weggebruikers.
  • De wegkapitein moet niet langer de lijst van de deelnemers in zijn bezit hebben.
  • De begeleidende auto’s moeten de groep op ongeveer 30 meter voorafgaan of volgen; als er slechts één auto is moet deze volgen.