Drie methodieken om coaching uit te leggen

Drie methodieken om coaching uit te leggen


Het verschil tussen coaching en evaluatie uitleggen is niet altijd makkelijk. Ze hebben allebei een plaats binnen de Chiro. Ze hebben echter elk een eigen doelmatigheid en aanpak. Het is belangrijk om dat verschil onder de knie te hebben. Hoewel coaching een grotere uitdaging is, kan dat iemand die stage loopt het beste vooruit helpen. Zo stimuleer je hem of haar om zelf verder te denken of alternatieve wegen uit te proberen.

 

Een korte recap over coaching en evaluatie!

Wat is coaching?


Bij coaching ga je zo met elkaar om dat je de ander, vaak door vragen te stellen, aan het nadenken zet over zijn of haar acties, capaciteiten, enz. Door vragen te stellen gaat de ander breder denken, stimuleer je hem of haar om iets vanuit een ander standpunt te bekijken of verschillende redenen uit te spitten waarom een uitdaging zich stelt, en wat alternatieven zijn. Je activeert zo de ander: door in gedachten andere mogelijke pistes te bewandelen, of eventueel over te gaan tot actie. Waar het gesprek over gaat? Dat bepaalt de bevraagde. De coach wil voornamelijk dingen losmaken, en bouwt zijn of haar vragen op aan de hand van de antwoorden van de ander. Tijdens een coachingsgesprek wordt er geen oordeel geveld over sterktes of zwaktes, tenzij door de bevraagde zelf. De coach geeft geen advies en geen eigen mening. Hij of zij maakt ruimte, luistert, en vraagt door – zelfs waar andere gesprekken zouden stokken. De coachingsmethodieken zijn pas effectief als je ze uitvoert met het bovenstaande in je achterhoofd. Anders kom je algauw bij evaluatie uit.

Wat is evaluatie?


Bij een evaluatie ga je, eventueel samen met anderen, op zoek naar sterktes en zwaktes. Er kunnen acties aangegeven worden om de situatie aan te pakken. Daarbij geeft iedereen vanuit hun beleving argumenten aan. Evaluatiemethodieken kunnen een verschillende focus hebben.

Bij een persoonsevaluatie ligt de inhoudelijke focus op één persoon. De verschillende competenties van die persoon worden in kaart gebracht, en oordelen en meningen worden geventileerd, vanuit de beleving van die andere mensen.

Een taakevaluatie komt binnen de Chiro veel voor. Daarmee zet je een concrete activiteit in de kijker en vaak eindig je dan met concrete werkpunten en verbeterpunten.

Een ploegevaluatie van tijd tot tijd is gezond. Zeker in de Chiro, waar we het 'leven in de ploeg' bijzonder waardevol vinden. Tijdens een ploegevaluatie staat de hele ploeg of leefgroep stil bij haar samenstelling, de onderlinge relaties en haar sterktes en zwaktes als groep.

 

Drie methodieken


Het verschil tussen coachen en evalueren wordt snel duidelijk als je de essentie van coaching snapt. Om dat makkelijk uit te leggen, kan je gebruikmaken van een van de volgende methodieken.

Toren van suikerklontjes


Deel je groep op in drie ploegjes: een coach, een coachee en een observator. De coachee wordt geblinddoekt en krijgt de rol van bouwer. De coach zal de bouwer helpen om een toren te bouwen met suikerklontjes. De coach bepaalt het doel: een toren van vijftien klontjes bouwen binnen de twee minuten. Dat doet hij of zij natuurlijk in samenspraak met de bouwer (die al geblinddoekt is). De coach coacht door te praten. Hij of zij mag de bouwers en de suikerklonten niet aanraken. De observator maakt aantekeningen en bemoeit zich niet met het bouwen. Na twee minuten zegt de observator: 'Stop!'

Mysterieuze schatten


Deel je groep op in ploegjes van vier. In het lokaal zit er van elk ploegje één persoon met een walkietalkie (= de coach). Hun ploeggenoten lopen buiten rond. De coach is in het bezit van een schatkaart waarop enkele schatten aangeduid staan. Elke schat heeft een bepaalde waarde (punten). De coach probeert via aanwijzingen door de walkietalkie aan te geven waar de schatten zich bevinden. Elke ploeg verzamelt zo veel mogelijk punten.

 

Chaosspel


Verdeel je groep in vier ploegen. Elke ploeg krijgt een opdracht:

  • Ploeg 1: Zet de stoelen in een kring.
  • Ploeg 2: Alle stoelen moeten in de rechterhoek van de kamer komen te staan.
  • Ploeg 3: Iedereen moet op een stoel zitten.
  • Ploeg 4: Alle stoelen moeten minstens 20 cm van elkaar staan.

De eerste keer mogen de ploeggenoten niet overleggen met elkaar en krijgen ze gewoon de opdracht. De tweede keer blinddoek je iedereen van de ploeg op één persoon na (= de coach). De coach zal de ploeg aansturen om de opdracht uit te voeren. De coaches mogen niet overleggen met elkaar. De laatste keer mogen de coaches wél overleggen. De opdracht kan pas slagen als iedereen samenwerkt.

 

Nabespreking


Nadat je een van die methodieken gebruikt hebt, kan je makkelijk brainstormen met de groep over coaching en evalueren. Doe dat aan de hand van de theorie die je krijgt in de workshop Stagebegeleiding.

Vragen:

  • Hoe heb je tijdens het spel geprobeerd te coachen?
  • Heb je tijdens het spel geëvalueerd?
  • Wat had je beter kunnen doen tijdens het spel? Heb je met de coachee een tactiek besproken?
  • Hoe zou je coachen zelf omschrijven?
  • Wat is het verschil met evalueren?

Zorg er vervolgens voor dat je de voorwaarden van een coachingsgesprek meegeeft. Deel daarna je groep op in groepjes van drie: een coach, een coachee en een observator. Laat hen een situatie uit hun eigen Chirogroep gebruiken waarbij ze denken dat ze nog coaching kunnen gebruiken.