Trajectboekjes

Trajectboekjes

Trajectboekjes van de overheid

Dit is een officieel document om zicht te krijgen op het overzicht van de competenties van een deelnemer. Na de cursus, tijdens de stage en na het reflectiemoment vullen zowel deelnemer als cursus- en stagebegeleider het officieel deel in. Ook wanneer deelnemers buiten de Chiro stage doen, hebben ze dit deel nodig. Zorg dus dat het steeds goed is ingevuld.

Je gebruikt het trajectboekje doorheen je hele traject, dus vanaf het begin van de cursus, tijdens de stage en tot op het einde tot het reflectiemoment. Tijdens dit hele traject werk je samen met de deelnemers aan het herkennen of verwerven van een aantal competenties. Deelnemers kunnen het trajectboekje gebruiken om doorheen het traject zaken te noteren, dingen bij te schaven en overzicht te houden over hun groeiproces.

Belangrijk is dat deelnemers het trajectboekje zelf moeten bijhouden. Dit mag je gerust meerdere keren herhalen. Want kwijt = zeer jammer en terug opnieuw beginnen

Elke deelnemers die een traject volgt moet 2 trajectboekjes krijgen. Het is aan de cursusploeg om hiervoor te zorgen. Elk type traject (animator, hoofdanimator of instructeur) heeft zijn eigen trajectboekjes. Hoe kan je hier aan geraken? Vraag dit aan je regionaal secretariaat om te voorzien. 

Wie krijgt welk boekje wanneer?

  • Animator: je deelt de trajectboekjes aan het begin van de cursus uit
  • Hoofdanimator: Alle deelnemers van het HA-weekend krijgen het boekje van Chiro. Daarnaast krijgt elke deelnemer die zijn/haar eerste onderdeel van het HA-traject volgt (dat kan dus een HA-weekend of een themacursus zijn) het trajectboekje van de overheid mee. Voorzie dus voldoende boekjes hiervan en roep in je deelnemersbrief op dat ze hun reeds gekregen trajectboekje meenemen. Zo kunnen ook de deelnemers die al eerder een onderdeel van het HA-traject volgden ook op jouw cursus aan de slag met hun boekje.
  • Instructeur: Alle deelnemers van KIC 1 krijgen de boekjes van Chiro mee. De deelnemers van KIC 2 en KIC 3 moeten hun reeds gekregen boekjes telkens weer meenemen. Op het einde van KIC 3 krijgen de deelnemers ook hun boekje van de overheid mee.

Als er aan het einde van het traject 3 keer geslaagd staat aangeduid, krijgt de deelnemer zijn/haar attest
Zorg ervoor dat je dit ook duidelijk uitlegt aan de deelnemers, neem hier even de tijd voor. Zo weten zij wat ze hiermee moeten doen. 
Op het einde van elke cursus zal de leefgroepbegeleiding dus de trajectboekjes moeten invullen voor de deelnemers van die leefgroep! Hoe je juist aan de slag gaat met het trajectboekje op cursus? Dit document vertelt je er alles over!

Als er in uitzonderlijke gevallen geoordeeld wordt dat een deelnemer niet klaar is om zijn om haar attest te behalen, gebeurt dat telkens in overleg met de stagebegeleiding, cursusbegeleiding en een beroepskracht. Zij kunnen in samenspraak met de deelnemer een alternatief voorzien zodat de deelnemer alsnog het attest kan behalen, bijvoorbeeld door een extra activiteit te organiseren op een specifieke vorming te volgen over een bepaald thema. Laat na de cursus zeker iets weten aan vorming@chiro.be

Stageboekjes van Chiro

Dit is een eigen deel, dat meer methodisch opgebouwd is. Het is een werkinstrument voor de stagiair(e) om ervaringen te noteren van tijdens de cursus, de stage en het reflectiemoment. Er worden extra vragen gesteld waardoor een deelnemer zich kan verdiepen in zijn/haar eigen proces.  Per cursustraject zijn er specifieke vragen voorzien om tijdens de cursus aan bod te laten komen.               

Het is belangrijk dat de leefgroepbegeleiding voldoende stilstaat bij het invullen van zowel het eigen deel als het officieel deel. Overloop samen met de deelnemers het trajectboekje en kom er tijdens de cursus voldoende op terug. Ervaringsgericht leren betekent immers dat je regelmatig stilstaat bij je eigen leerproces om op basis van je reflecties nog beter te leren en te groeien.

Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!