Stageformaliteiten

Stageformaliteiten

Stageformaliteiten

Een stage duurt vijftig uur. Het is aan de stagiair(e) om zelf die uren bij te houden. Vijftig uur is het minimum, meer mag uiteraard altijd. Daarna houden de stagiair(e) en de stagebegeleider nog een afrondend gesprek en zijn er nog een paar administratieve zaken in orde te maken. 

Alle nodige info over de stages en methodieken vind je in de stagebegeleidingsbundel

Stages in de praktijk: hoe zal het lopen?

Als een deelnemer op een Chiro stage wil doen, moet die Chirogroep zich eerst registreren als stageplaats op www.mijnkadervorming.be. Daarna kunnen de deelnemers gekoppeld worden aan de stageplaats. 

Meer informatie over hoe dit voor een deelnemer praktisch werkt? Ga eens kijken op de pagina van stages.  

Stage op verplaatsing

We stimuleren deelnemers om stage te lopen binnen hun eigen Chirogroep, maar daarnaast willen we dat deelnemers nieuwe ervaringen opdoen bij andere organisaties! Daarom vinden we het belangrijk om onze deelnemers mee te geven dat ze ook stage op verplaatsing kunnen doen. Niet in het buitenland, wel bij een andere organisatie dan Chiro. 

Een stage lopen binnen een doelgroepspecifieke jeugdwerkorganisatie of inclusieve speelpleinwerking is mogelijk. Een doelgroepspecifieke jeugdwerkorganisatie richt zich op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld: kansarme jongeren, jongeren met een mentale beperking, jongeren met een fysieke beperking, enzovoort. Een inclusieve speelpleinwerking stelt het speelpleinwerk open voor kinderen en jongeren en wil ervoor zorgen dat elk individu zich goed voelt in de groep, ook andere speelpleinwerkingen zijn mogelijk. Sommige speelpleinwerkingen richten zich specifiek op een doelgroep waarmee ze samen een leuke speelweek beleven. 

Meer informatie kan je hier vinden.

Stage-uren

Hier (onderaan de pagina) vind je mogelijke stageactiviteiten die je kan gebruiken om aan competenties te werken. We geven je een lijst van voorbeelden, waarschijnlijk zijn niet alle voorbeelden op jou van toepassing, het is ook slechts een leidraad om je op weg te helpen. Je kan de activiteiten kiezen die voor jou haalbaar zijn en verder aanvullen met gelijkaardige activiteiten.

De verschillende activiteiten zijn geschikt om aan één of meerdere competenties te werken. Kijk zelf waar je nood aan hebt en kies die activiteiten eruit die jouw leerproces het meest vooruit stuwen. Het is de bedoeling dat je tijdens deze activiteiten zo veel mogelijk  groeit in zo veel mogelijk verschillende competenties, zodat je op het einde van je stage aan alle competenties hebt kunnen werken.

Let op! Niet alle stageactiviteiten gelden effectief als stage-uren. De overheid hanteert volgende definities voor stageactiviteiten:

  • Animator: ‘Onder “stage-uren” verstaan we de uren waarbinnen je activiteiten met de kinderen en tieners begeleidt.’
  • Hoofdanimator: ‘Onder “stage-uren” verstaan we de uren waarbinnen je animatoren begeleidt.’
  • Instructeur: ‘Onder “stage-uren” verstaan we de uren waarbinnen je effectief vorming geeft.’

Je mag voor stage dus enkel de uren tellen die binnen deze definities passen. Toch zijn de activiteiten op de voorbeeldlijst zinvol om aan de verschillende competenties te werken en kunnen ze een hulp zijn om bijvoorbeeld in een bepaalde competentie extra te groeien.

Een zinvolle stage

Een stage is, net zoals de cursus, een plek om ervaringen op te doen. Het is een manier om te groeien in de verschillende competenties van A, HA of I. We verwachten niet dat stagiair(e)s op het einde van de stage in alle competenties perfect zijn. De perfecte animator bestaat immers niet. We geloven wel dat een stage dient om te groeien in een bepaalde rol. Als stagebegeleiding geef je mee groeikansen, zodat de stagiair(e) beter wordt in datgene waar er nog marge is om te groeien.

Contact

Heb je vragen over cursussen, stages, workshops of andere vormingsgerelateerde dingen? Mail ons en wij helpen je graag verder!