Brandverzekering

Brandverzekering

Brandverzekering verplicht als eigenaar

Als eigenaar ben je verplicht een brandverzekering voor je lokalen af te sluiten.  Deze verzekering zorgt ervoor dat je je lokaal opnieuw kan bouwen als je een brand gehad hebt.  Als je huurder of gebruiker van je lokaal bent, neem je best ook een brandverzekering.  Dan zorgt de verzekering ervoor dat de schade aan het lokaal betaald wordt aan de eigenaar als je door jouw fout als gebruiker schade aanricht door brand.  Je bent enkel veilig voor de brandschade aan je eigen lokaal als je een lokaal gebruikt van iemand anders (gemeente, parochie) en in je contract staat dat de eigenaar afstand doet van verhaal.  Dan zal de eigenaar de schade nooit kunnen ‘verhalen’ op je groep.  Als dat niet het geval is (of als je dit niet op papier hebt), neem je best een brandverzekering.

Je kan in één moeite ook een brandverzekering nemen voor je inboedel.  Bij een brand verlies je immers vaak ook je kampeermateriaal, je tafels en banken en al je speelgerief. Als je een brandverzekering neemt voor je inboedel, dan worden deze kosten ook vergoed bij een brand.  Vaak is het ook zo dat deze brandverzekering voor de inboedel ook geldt op kamp.  Dit wil zeggen dat je eigen tenten via je brandverzekering ook op kamp verzekerd zijn, enkel als je tenten tijdens het jaar bij niet-activiteit gestockeerd worden in het verzekerde gebouw.  Kijk dit zeker na in je polis.

Op weekend/kamp

Op verplaatsing geldt de gewone Chiroverzekering als brandverzekering voor gebouwen of terreinen die je occasioneel gebruikt.  Voor de weekendplaats, het bivaklokaal of de fuifzaal die je huurt heb je  al een brandverzekering met een kapitaal van € 619.000 in je gewone lidgeld zitten.  Daarvoor hoef je niets speciaals te doen. Deze verzekering geldt enkel voor schade door brand of ontploffing aan gebouwen of terreinen.  Ze geldt dus niet voor de tenten die je gebruikt. 

Verzekerd voor een voorafbepaald kapitaal

Deze brandverzekering is een verzekering in eerste risico. Dat wil zeggen dat de verzekering wordt afgesloten op een bepaald kapitaal, en dat dat meteen het hoogste bedrag is dat je kunt terugkrijgen bij een schadegeval.  Bij het afsluiten van de verzekering is het dan ook nodig om goed in te schatten welk kapitaal je verzekerd wilt zien.

In deze verzekering zit een vrijstelling (of franchise) van € 1.250 voor schadegevallen aan gebouw of inhoud.  De eerste € 1.250 van een schadegeval betaal je dus zelf.  Pas als de schade duurder uitvalt dan de vrijstelling, zal de verzekering uitbetalen.

Het maximumkapitaal dat je kunt laten verzekeren is € 328.261. Heeft je lokaal met inhoud een grotere waarde, dan moet je een brandverzekering zoeken buiten dit systeem.  Je mag zelf een verzekeringsmakelaar kiezen, maar onze makelaar (IC-verzekeringen(externe link)) zal je ook graag een voorstel doen.

Gebouw en inboedel

Wat is er verzekerd?

Gebouw en inhoud zijn verzekerd bij schade door:

 • Brand, ontploffing, roet, blikseminslag, elektrocutie
 • Botsing, vandalisme, schade door kwaadwilligheid
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Aanslag en arbeidsconflict
 • Inwerking van elektriciteit
 • Schade door water en minerale olie
 • Glasbreuk
 • Natuurrampen
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw

De verzekering kan genomen worden door de eigenaar van het gebouw, de erfpachter, huurder, verhuurder, gebruiker, voor rekening van wie het toebehoort.

De tenten die eigendom zijn van je Chirogroep zijn mee verzekerd via deze brandverzekering mits volgende voorwaarden:

 • Je tenten moeten tijdens het jaar gestockeerd worden in het gebouw waarvoor je de brandverzekering afsluit.
 • Ook bij gebruik op verplaatsing worden je tenten mee verzekerd zolang je eigen Chirogroep de tenten gebruikt 

Premie

Kapitaalpremie inclusief taksen

Voor € 164.130 waarde: € 168 premie

Voor € 262.609 waarde: € 251,50 premie

Voor € 328.261 waarde: € 335 premie

De premie en de kapitalen worden jaarlijks aangepast aan de index.  
De basis is Abex 690.

De kapitalen gebouw en inhoud zijn onderling overdraagbaar.

Vrijstelling gebouw + inboedel 

De vrijstelling bedraagt € 1.250 per schadegeval.  De vrijstelling is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen.
 

Vrijstelling eigen tenten op verplaatsing 

Er is een vrijstelling van € 215,17 per schadegeval.  Het bedrag van de vrijstelling is gekoppeld aan de index van de consumptieproducten.

! Je eigen tenten worden verzekerd op verplaatsing indien je tenten worden gebruikt door je Chirogroep én als deze tenten tijdens het jaar gestockeerd worden in het verzekerde gebouw.​​​​

De brandverzekering aanvragen

Vul het e-formulier in.  Daarbij moet je kiezen welk kapitaal je wilt verzekeren.  Je kunt nooit meer terugkrijgen dan het kapitaal dat je verzekerde.  

De vervaldag is 1 januari.  Als je aansluit na 1 juli, betaal je de helft van de jaarpremie voor de eerste periode tot 1 januari. 

Nog meer info

Lees de kleine lettertjes van de polis.  Dan weet je precies waarvoor je verzekerd bent.