Tenten verzekeren

Tenten verzekeren

Het is altijd slim om je tenten te verzekeren. Zeker als je tenten huurt, en dus een contract afsluit om ze in dezelfde staat terug aan de verhuurder te bezorgen, is een extra verzekering aan te raden. Wij bieden een all-risk verzekering aan waarbij zowel de schade aan de tent zelf als de schade die de tent berokkent aan iets of iemand anders verzekerd is. 

  Tenten van de uitleendienst

  Meer info vind je op de website van de uitleendienst kampeermaterialen

  Het is erg belangrijk om bij het halen en wegbrengen van de tenten goed te tellen.  Je tekent immers twee keer een document bij de uitleendienst waarop je verklaart wat je precies hebt meegenomen en teruggebracht.  Die documenten zijn dan ook de basis als er later een conflict is over wat je precies ontleende of terugbracht.  Je zorgt, naast de nodige personen om te helpen bij laden en lossen, best voor een extra persoon met als enige taak het tellen van de hele lading.

  Brand, storm, waterschade, vandalisme en diefstal zijn al verzekerd.

  Er wordt door de uitleendienst geen schadevergoeding aangerekend als de schade het gevolg is van brand, storm of waterschade als die het gevolg zijn van overmacht.  Die overmacht moet je meteen kunnen bewijzen, best door een verklaring van de politie of brandweer.

  Er wordt ook geen schadevergoeding aangerekend als het materiaal beschadigd werd door vandalisme of diefstal  Ook dan moet je weer onmiddellijk bij het inleveren van het materiaal dat vandalisme aantonen door een verklaring van de politie.  Je moet die schadegevallen dan ook onmiddellijk aangeven bij de politie.

  Alle andere schadegevallen: zijn niet verzekerd.

  In alle andere gevallen wordt de volledige schade aangerekend aan de gebruiker.  Als je dus brandschade hebt in je keukentent omdat je kortsluiting hebt in je diepvries, dan is dat geen overmacht en moet je de volledige schade vergoeden. 

  Meer informatie over de schaderegeling bij de uitleendienst vind je in hun reglement op (art.  18, 19 en 20).  Op de site van de uitleendienst vind je ook de tarieflijst. Daarin vind je bijvoorbeeld dat een tentzeil van een senior je al snel € 1.512 kost.

  Tenten van defensie

  Defensie vraagt om haar tenten te verzekeren.  Op die manier wil ze er zeker van zijn dat de schade aan de tenten betaald wordt en is defensie niet afhankelijk van het al dan niet terugbetalen van de schade door één van haar ontleners.

  Voor je tenten afhaalt bij Defensie, moet je een verzekeringsattest hebben. Dat attest krijg je wanneer je tenten online verzekert (zie knop bovenaan deze pagina).  Je kunt kiezen of je de tenten enkel verzekert voor brandschade (exclusief storm) of voor alle risico’s (inclusief storm, vandalisme).  Als je kiest voor de tweede optie moet je de waarde kennen van de tenten die je wilt verzekeren.  Op basis hiervan zal immers de premie berekend worden.  Normaal gezien krijg je deze info mee bij je toezegging van Defensie. Deze krijg je via ULDK door.

  Tenten van een andere groep of van een verhuurder

  Ook als je tenten gebruikt van een andere groep, is het verstandig om een verzekering af te sluiten.  Ook dan geldt de regel dat je de schade tijdens je gebruik moet vergoeden aan de ontlener, ongeacht of je verantwoordelijk bent voor die schade.  Je kunt hiervoor ook de tentenverzekering van de Chiro gebruiken.

  Je eigen tenten

  Sinds eind juli 2013 kun je ook je eigen tenten op deze manier verzekeren. Je zou het ook kunnen doen via de brandverzekering voor lokalen en inboedel, maar dan is de franchise (het deel dat je zelf moet betalen) vijf keer zo hoog.