Ziek op de Chiro?

Ziek op de Chiro?

Vuistregels voor hygiëne en ziektepreventie

Persoonlijke hygiëne 

 • Was regelmatig jullie handen. Zeker voor en na: 
  • een maaltijd 

  • een toiletbezoek 

 • Hoesten en niezen in je elleboog 

 • Gebruik afsluitbare vuilnisbakken om afval en eventuele papieren zak- en handdoeken in te gooien, die je liefst niet met je handen moet openen (pedaalemmers zijn ideaal). 

Infrastructuur 

 • Reinig regelmatig contactoppervlakken zoals lichtknoppen, deurklinken, tafels, materiaal...  

 • Verlucht tenten en gebouwen. Laat ze overdag zoveel mogelijk open staan. 

Wat te doen bij ziekte? 

Tijdens een gewone Chirodag: 

 • Voelt iemand zich niet goed? Dan bel je de ouders om het kind te komen halen. In tussentijd kan je het kind laten rusten op een rustige plek. 

 • Je mag leden en leiding geen medicatie geven, tenzij die op de medische fiche vermeld staat. Geef dus niet zomaar een pijnstiller of andere medicatie. 

Op kamp: 

 • Ga naar de dokter met het kind/de leid(st)er.  

 • Laat zieke kinderen/leiding eventueel in een aparte tent of lokaal slapen.  

 • Neem mondmaskers mee in je EHBO-koffer. Als de leiding een ziek kind/leid(st)er verzorgt, draagt de zieke best een mondmasker.  

 • Je mag leden en leiding geen medicatie geven, tenzij die op de medische fiche vermeld staat of door de dokter voorgeschreven is. 

 • Is een lid/leiding té (lang) ziek? Raadpleeg een dokter en stem af met de ouders wat er best gebeurt. Kan het kind bv wel op kamp blijven, mits bepaalde maatregelen, of komen de ouders het kind liever halen... Naar huis gaan tijdens het kamp is natuurlijk niet fijn, dus ga hier tactvol mee om. 

Verzekeringen 

Ziekte (griep, allergie, corona, ...) valt niet onder de Chiroverzekering gezien dit geen 'plotse gebeurtenis' is. Als je naar de dokter gaat wanneer iemand onwel is (bv. omwille van voedsel, plotse koorts, ...) kan je wel een medisch getuigschrift laten invullen door de dokter. Neem dus voor de zekerheid een medisch getuigschrift mee en laat deze invullen door de dokter. Deze gebruik je om de ongevalsaangifte via GAP te doen. De verzekering zal dan beslissen of dit aanzien wordt als een ongeval of als een ziekte. 

Medisch getuigschrift en andere formulieren vind je hier:

Wetgeving 

Je mag geen medicatie toedienen aan leden en/of medeleiding, tenzij die specifieke medicatie uitdrukkelijk op de medische fiche vermeld staat, of door een dokter voorgeschreven is. Een pijnstiller mag je dus ook niet geven bij koorts of pijn (je belt dan naar de dokter).