Nieuwe beslissingen in de Chiro

Nieuwe beslissingen in de Chiro

In de Chiro worden er heel wat overkoepelende beslissingen gemaakt en bepalen we de richting van de koers die we uitvaren. Dit gebeurt nooit zonder inspraak van (kader)vrijwilligers. Op welke manier dan?

Chiroraad

De Chiroraad is een vergadering die telkens de laatste woensdag van de maand plaatsvindt. Hier is elke kaderploeg vertegenwoordigd door één of twee afgevaardigden. Ter voorbereiding leest elke ploeg de teksten over de thema's/kwesties die die maand op de agenda staan. Hierin staan dan enkele vragen waar de ploeg een standpunt over inneemt. Samen nemen we beslissingen en geven we input in belang van de grote Chiro.

Thema's die dit Chirojaar gepland staan op de Chiroraad:

 • De nieuwe beleidsnota: we gaven input op onze dromen en doelstellingen voor 2022-2025.
 • Cursusspreiding: we geven input om een evenwichtige verdeling en spreiding van onze cursussen te maken.
 • Traject structuur van de Chiro: we worden op de hoogte gehouden en geven input op hoe dit traject verder verloopt.
 • Jaarthema 2022-2023: we kiezen het jaarthema voor 2022-2023.
 • Hoe duur mag Chiro zijn?: we geven input om een standpunt in te nemen over lid -en kampgeld.
 • Visie op vrijwilligers en vrijwilligersbeleid: we bepalen samen enkele visiematige principes over hoe we met vrijwilligers willen omgaan, op basis daarvan finetunen we ons vrijwilligersbeleid.
 • Het thema 'continuïteit' in de Chiro: wat verstaan we onder dit thema en hoe willen we hier in de Chiro werk van maken?
 • Diversiteitsonderzoek: we krijgen terugkoppeling over het diversiteitsonderzoek en geven input over hoe we hier acties aan kunnen koppelen.
 • Muziek: hoe kunnen we het thema 'muziek in de Chiro' meer doen leven?
 • SOM-ondersteuning en registratie: we verzamelen input om het ondersteunen van onze Chirogroepen te optimaliseren.
 • Lokale Chiroproducten: er zijn Chirogroepen die hun eigen kledij en merchandise maken. Hoe staat dit in verhouding met de kledij en gadgets die De Banier verkoopt?
 • Communicatie: goedkeuren van de communicatieplannen en input geven.
 • ...

We worden op de hoogte gehouden van:

 • De evolutie van onze Chirocijfers (ledenaantallen etc).
 • Krinkel 2021.
 • Onderzoek rond pesten in de Chiro.
 • De begroting en financiële resultaten van de Chiro.
 • Communicatieplannen van de Chiro.
 • ...

Chiroforum

Het Chiroforum is een maandelijkse vergadering, ter voorbereiding van de Chiroraad. Het Chiroforum bestaat momenteel uit zo'n 10 vrijwilligers. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Het Chiroforum zorgt ervoor dat de teksten ('documenten') voldoende duidelijk zijn, dat de juiste vragen gesteld worden en denkt na over hoe dit op de Chiroraad zelf besproken kan worden.

De agenda

'De agenda' bestaat uit de 4 Chirovoorzitters, de twee coördinatoren en de directeur van de Chiro. Zij zijn eigenlijk de helikopter van de Chiro. Ze zorgen dat thema's 'op de agenda' komen van de Chiroraad. Ze nemen ook beslissingen over personeel, beantwoorden postvragen en stippelen mee het beleid en de visie van de Chiro uit.

Een nieuw Chiro-idee lanceren: hoe doe je dat?

Een samenvatting over hoe je een nieuw idee in de Chiro kan introduceren.

Iedereen kan mee bouwen aan de Chiro! Als vrijwilligersorganisatie is de input van één groep superbelangrijk: de vrijwilligers! Ben jij vrijwilliger en heb je een topidee voor de Chiro en over de Chiro? Laat het ons dan zeker weten.

Hoe loopt dat nu, zo'n nieuw idee?

Ik ben gewester

 • Verbond: Het verbond en hun ondersteunende beroepskracht zijn de eerste aanspreekpunten voor jou. Zij kennen het kader vaak beter en kunnen je helpen bij het introduceren en vormgeven van nieuwe ideeën.
 • Andere kanalen:

Ik ben verbonder

Als verbonder ben je gewend om mee te bouwen aan de Chiro, maar misschien wist je nog niet dat jij, als individu, ook ideeën kan lanceren.

 • Verbond/beroepskrachtJouw eigen verbond en beroepskracht zijn de eerste belangrijke aanspreekpunten om nieuwe ideeën te introduceren.
 • Agenda: De voorzitters van de Chiro staan niet zo heel ver van jouw verbond. Spreek (één van) hen aan met jouw ideeën.
 • Andere kanalen:

Lid van een commissie, redactie of dienst (CoReDi)

 • CoReDi/beroepskrachtJouw eigen CoReDi en beroepskracht zijn de eerste belangrijke aanspreekpunten om nieuwe ideeën te introduceren.
 • Agenda: zij weten als geen ander hoe dat idee uiteindelijk kan uitgevoerd worden. Spreek hen aan!
 • Andere kanalen: Loopt het niet zo goed in je CoReDi en ken je de Agenda niet? Niet getreurd! Volgende kanalen kunnen je helpen om jouw idee te introduceren:

Ik ben beroepskracht

 • Verbond/CoReDi: Jouw ploeg is het eerste aanspreekpunt. Zeker wanneer jouw idee over een thema gaat dat hen aanbelangt, is het belangrijk dat je hen vanaf het begin betrekt.
 • Agenda: De voorzitters van de Chiro zijn ook voor jou een belangrijk aanspreekpunt.

En de voorzitters/Agenda zelf?

Ook de voorzitters of Agenda kunnen zelf nieuwe Chiroideeën hebben. Hoe kunnen ze een nieuw idee introduceren zonder daarbij gebruik te maken van hun positie? 

 • Agenda: De medevoorzitters  en twee coördinatoren van de Chiro zijn een eerste aanspreekpunt. Bespreek met hen jouw idee en bekijk welke stappen er moeten genomen worden om jouw idee verder vorm te geven. 
 • Het idee uitbesteden: houd jouw idee niet alleen voor jezelf, maar betrek anderen. Is jouw idee specifiek bedoeld voor een bepaald verbond of CoReDi? Betrek hen dan bij de verdere ontwikkeling en uitvoering. Gaat jouw idee breder en gaat het de gehele Chirobeweging aan? Dan is het Chiroforum en de Chiroraad the place to be.

Jouw Chiro-idee in (de) beweging

Heb je jouw idee gelanceerd? Hoe loopt het dan verder?

Afhankelijk van de grootte van jouw idee zal ermee aan de slag gegaan worden door een grotere of een kleinere groep. 

 • Is jouw idee regio-gebonden? Dan is de kans groot dat de uitwerking wordt opgenomen door verbond(en) uit die regio.
 • Past jouw idee binnen een thema waar al een CoReDi mee bezig is? Dan worden zij mee op de kar getrokken.
 • Is jouw idee breder of met grote(re) impact? Dan wordt het besproken op het Chiroforum en de Chiroraad.

Uiteraard word je tijdens dit proces steeds op de hoogte gehouden en geef je jouw idee mee vorm.

De Agenda zal samen met jou bekijken welk traject jouw idee zal afleggen. Ze doen dat niet zo maar en hebben bepaalde richtlijnen voor nieuwe ideeën in de Chiro:

 1. Sluit het idee aan op de missie/visie van de Chiro?
  • Welke invloed heeft dit op het imago van de Chiro?
  • In welke mate sluit het idee aan op de kinderrechten?
  • In welke mate sluit het idee aan op onze missie/visie?
 2. Hebben we een rol te spelen als koepel/jeugdbeweging?
 3. Komt het onze groepen/onze beweging ten goede/worden onze groepen/onze beweging er beter van?
 4. In hoeverre sluit het aan op de leefwereld van kinderen/jongeren? Liggen ze er wakker van?
 5. In hoeverre sturen we daarmee onze groepen in een bepaalde richting (bv: met z’n allen een goed doel steunen?)
 6. Past het binnen de doelstellingen die de Chiro momenteel heeft
  • Sluit het idee nauw aan op ons huidig jaarthema?
  • Sluit het idee aan op een huidig project waarmee we mee bezig zijn?
 7. Is het actueel?
 8. Wat zeggen eerdere besluiten?

Zie het als een laatste check van jouw idee, maar laat je hierdoor niet weerhouden.
Elk idee is waardevol, we zijn benieuwd wat jij voor Chiro in gedachten hebt!