Ambras op onze Chirofuif! Wat nu?

Ambras op onze Chirofuif! Wat nu?

Ambras op jullie Chirofuif: het is jullie waarschijnlijk al overkomen. In deze rubriek geeft de commissie Jeugdbeleid een antwoord op al jullie vragen.

Dag commissie Jeugdbeleid, al enkele jaren komt er een professionele securityfirma naar onze fuif. Zij zijn namelijk getraind om ambras op te sporen, vaak voor het tot vechten komt. Het is wel zo dat het voor een kleine Chirofuif zoals de onze verschrikkelijk veel geld kost. Kunnen wij daar iets aan doen?
Groetjes, Pieter

Hey Pieter, je kan in gesprek proberen te gaan met jullie securitybedrijf om tot een lagere factuur te komen. Zo kan je bijvoorbeeld de security pas vanaf 23 uur laten komen in plaats van om 21 uur wanneer er amper mensen zijn. Het is mogelijk dat jullie meer personen vragen dan nodig is, ga daar dus zeker over in gesprek voor je een aanvraag doet. Het is de moeite om te horen of andere jeugdverenigingen in jullie gemeente daar ook zo over denken. Misschien kun je via de jeugdraad zorgen voor een securitysubsidie om zo de kostprijs te drukken?


Dag commissie Jeugdbeleid, op onze fuif wordt er regelmatig gevochten. Vorig jaar kwam er omstreeks 2 à 3 uur nog een groepje dronken mensen binnen, die dan na een half uur door de security buiten gezet werden omdat ze ruzie zochten. Kunnen wij als Chirogroep mensen aan de ingang weigeren van wie we vermoeden dat ze slechte bedoelingen hebben? 
Groetjes, Lies

Dag Lies, enkel een vermoeden of de voorgeschiedenis van de bezoekers is niet voldoende om te toegang tot jullie fuif/evenement te weigeren. Je kan mensen wel weigeren voor enkele andere zaken. Enkele voorbeelden daarvan zijn (overdreven) dronkenschap, het lastigvallen van andere gasten, bezit van drugs of het plegen van geweld.

Dag commissie Jeugdbeleid, onze Chirogroep is recent verhuisd naar een nieuwe locatie in nieuwe lokalen, maar we merken dat het contact met de buurt niet zo vlot verloopt. Vorig weekend vond onze jaarlijkse aspifuif plaats in de lokalen. Alles ging goed tot omstreeks 23 uur de politie langskwam: enkele buren zouden geklaagd hebben vanwege verstoring van de nachtrust. Gelukkig kwamen we ervan af met een waarschuwing en moesten we onze fuif niet stopzetten. Over drie maanden vindt onze grote fuif plaats in een tent op ons terrein. We vrezen dat de buren opnieuw zullen klagen en dat dit keer de politie misschien een andere beslissing zal nemen. We zijn afhankelijk van de inkomsten van onze grote fuif om ons kamp te kunnen organiseren. Daarom zijn we op zoek naar tips om te vermijden dat onze fuif stilgelegd wordt.
Groetjes, Yassin

Dag Yassin, hebben jullie al overwogen om op voorhand briefjes met een aankondiging van de fuif binnen te steken bij de buren? Zet op die briefjes een gsm-nummer van iemand van de leidingsploeg die bereikbaar is voor vragen en klachten. Op die manier kunnen ze eerst naar jullie bellen voor ze de politie bellen. Nodig hen uit op de fuif en geef hen een welkomstdrankje in de bodega, op die manier wekken jullie wat begrip en sympathie op bij de buren. Blijven de problemen aanhouden in de toekomst? Dan kunnen jullie nog een buurtoverleg organiseren waar jullie iedereen op uitnodigen om in gesprek te gaan en samen tot oplossingen te komen. Misschien kan jullie jeugddienst helpen om het gesprek te begeleiden?

Beste commissie Jeugdbeleid, omdat we willen vermijden dat feestgangers op onze fuif alcohol mee naar binnen smokkelen, zouden we graag alle bezoekers aan de ingang fouilleren. Zo kunnen we ook mensen uitsluiten die in het bezit zijn van wapens of drugs. Mogen wij dat zomaar doen?
Groetjes, Julie

Hoi Julie, juridisch gezien mogen bewakingsagenten en vrijwilligers nooit fouilleren. Dat is enkel toegestaan in uitzonderlijke situaties en als de burgemeester een toestemming geeft aan de personen die de controle zullen uitvoeren. De bewakers en vrijwilligers die die controles zullen uitoefenen, mogen dat maar onder bepaalde voorwaarden doen.